Menu

Petanquebestyrelsen


Vedtægterne foreskriver en bestyrelse på 5-7 medlemmer,  som vælges ved det årlige medlemsmøde.
Formanden vælges direkte på medlems mødet.  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Den 19. januar 2019 blev bestyrelsen sammensat således:
Fra venstre: Børge Eriksen, Margith Kristensen, Kurt Bach, Leif Petersen og Lotte Hyrup

 

 

Petanque Bestyrelsen

Formand Petanque
profilepic
Kurt Krone
Kasserer Petanque
profilepic
Leif Petersen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Kurt Bach
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Lotte Hyrup
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Margith Kristensen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Børge Eriksen