Menu

Petanquebestyrelsen


Vedtægterne foreskriver en bestyrelse på 5-7 medlemmer,  som vælges ved det årlige medlemsmøde.
Formanden vælges direkte på medlems mødet.

Kasseren vælges direkte på medlems mødet. 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 

Petanque Bestyrelsen

Formand
profilepic
Iwan Nørholm
Kasserer
profilepic
Børge Eriksen
Sekretær
profilepic
Grethe Pedersen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Ingrid Nørholm
Næstformand
profilepic
Hardy Jensen
Luk