Menu

Sportsligt udvalg

Sportsligt udvalg varetager følgende opgaver:

Varetagelse af de sportslige koordinationsopgaver

Beslutningsdygtig i forhold til sportslige problematikker og daglig sportslig drift i klubben.

Tvivlsspørgsmål, og spørgsmål af principiel karakter afklares i samarbejde med Hadsund Boldklubs bestyrelse og Hovedbestyrelse

Kontaktpersoner for de forskellige årgange:

U6-U18 drenge og piger: Mads Lindhardt Svendsen, mads@focusoncare.dk, 25375037 

Herresenior: Jesper Smit jesper@smit.dk

Damesenior: Alex Skov askov77@gmail.com 24450477

Kontaktperson for forældre og trænere: Rene Pedersen rp@renepedersen.no 28591023