Menu

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK for Hadsund boldklub af 1926
Første udgave. 25. maj 2018

 1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Hadsund Boldklub af  1926

Stadionvej 29

9560 Hadsund

CVR nr.: 1794 4118

www.hadsundboldklub.dk

webmaster@hadsundboldklub.dk
 

 1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler omfatter

navn,
e-mailadresse,
privat adresse,
telefonnummer 

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
Når du melder dig ind i et af Hadsund Boldklubs afdelinger
Når du udfører frivilligt eller lønnet arbejde i klubben.

 1. ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:
Administration af medlemmer, hold, turneringer og klubaktiviteter.
Tilmeldinger til DBU- DHF- og DGI aktiviteter.

4. VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Dine oplysninger videregives i relevant omfang til ovennævnte idrætsorganisationer og tillige
til offentlige myndigheder som administrerer idræts- og foreningstiltag.
Dine personoplysninger videregives ikke til en tredje part uden din tilladelse.

 1. OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger overlades til databehandlere, som ifølge kontrakt og efter anvisning af Hadsund Boldklub,
varetager den daglige administration af Klubben.

 1. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem.

 1. SIKKERHED

Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte  dine personlige oplysninger.  

 1. DINE RETTIGHEDER

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som klubben behandler om dig.
Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.
Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger.
Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

 1. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet.
Vi vil herefter slette dine oplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på e-mail: webmaster@hadsundboldklub.dk  

 1. LINKS TIL ANDRE WEBSITES MV.

Hadsund Boldklubs hjemmeside indeholder  links til andre websites og til integrerede websites.
Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre organisationers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.
Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger.  

 1. ÆNDRINGER AF OPLYSNINGER MV.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig,
Ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller
vis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til webmaster@hadsundboldklub.dk . 

 1. KLAGEADGANG

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail som angivet i pkt. 11 ovenfor.
Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

Luk