Menu

Petanquebestyrelsen


Vedtægterne foreskriver en bestyrelse på 5-7 medlemmer,  som vælges ved det årlige medlemsmøde.
Formanden vælges direkte på medlems mødet.  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Den 19. januar 2019 blev bestyrelsen sammensat således:
Fra venstre: Børge Eriksen, Margith Kristensen, Kurt Bach, Leif Petersen og Lotte Hyrup