Menu

Petanquebestyrelsen


Vedtægterne foreskriver en bestyrelse på 5-7 medlemmer,
som vælges ved det årlige medlemsmøde.
Formanden vælges direkte på medlems mødet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.