Menu

Medlemsmøde

23. februar 2018 kl. 07:39

2017 har været første år hvor Gymnastikafdelingen har været en afdeling under Hadsund Boldklub. Det har været en stor lettelse for Gymnastikafdelingen, men også en udfordring at være blevet en del af noget større, en større klub, en stor forening som Hadsund Boldklub.

Vi har skullet lære at agere under hensyntagen til andre end os selv, og vi er stadig i en læringsproces, - men rigtig godt på vej. Det har givet os en tryghed af være en del af HB-Familien. Hvor vi også har kunnet hente god hjælp til forskellige praktiske opgaver omkring hjemmeside, afvikling af gymnastikopvisning m.m.

Sæsonen 2017-2018 sluttes af med den årlige Forårsopvisning i Hadsund Hallerne den 18. marts. Hvor vores hold viser, hvad de har brugt vinteren på. En opvisning der spænder meget bredt aldersmæssigt, med yngste deltager på 1 år, på et mor/far/barn hold og ældste mand på 95 år på Friskonistholdet. Tror det er de færreste klubber der har en aldersspredning på 94 år. 

Gymnastikafdelingen ser meget optimistiske på 2018 & 2019. Vi er godt i gang med at planlægge den næste sæson som går fra ultimo august 2018 til ultimo marts 2019. Langt de fleste af vores engagerede instruktører og hjælpere fortsætter i gymnastikafdelingen, og flere nye instruktører har meldt sig, og giver os dermed mulighed for at oprette helt nye og spændende hold. Af nye hold for næste sæson, kommer der et rytme hold for de 7 -10 årige. Et motions-danse hold for voksne, samt et mor i-form hold for nybagte mødre og deres nyfødte. Pt. ser det ud til at vi får ikke mindre en 12 hold for næste sæson. Hold der spænder bredt både hvad angår indhold og aldersgrupper.

Det er altid lidt af en udfordring af kunne tilbyde alle hold de ønskede tidspunkter. Men takket været et godt og konstruktivt samarbejde med Hadsund Hallerne, ser det ud til, at alt kommer til at gå op i en højere enhed. 

Men ingen Gymnastikafdeling uden en stor flok af frivillige og meget dygtige og engagerede instruktører og hjælpere. Vi fortsætter naturligvis med at tilbyde instruktører og hjælpere forskellige relevante kurser, så de kan holde sig ajour med de nyeste trends og udvikle sig til gavn for sig selv og alle vore medlemmer.  Og skulle der gå en rundt med et ønske om at blive instruktør, hjælper eller på anden vis ønsker at bidrage med et stykke frivilligt arbejde for en HB-Gymnastik, så er der ALTID brug for flere.

HB Gymnastik har konstitueret sig på følgende måde: Formand:  Kasserer:  Bestyrelsesmedlemmer: ,  og  Suppleant: 

Formand  Aase Bach 
 Kasserer  Lotte Mark
 Bestyrelsesmedlemmer  Morten Christensen
   Anne Mette Schwab
   Pernille Roth
 Suppleant  Anne Hansen