Menu

Fodbold Kontingent Regler

Kontingent fastsættes af Fodboldafdelingens Bestyrelse under hensyntagen til de af afdelingens drift forbundne udgifter. 

Kontingentet kan ikke nedsættes, og der ydes ikke rabat på kontingentet. 
Der skal betales fuld kontingent, hvis en spiller har deltaget i mere end 2 kampe eller har deltaget i mere end 3 træningspas 
i forårssæsonen eller efterårssæsonen eller blot har deltaget i 1 kamp eller 2 træninger i indendørssæsonen.

Ved manglende indbetaling af kontingent er medlemmet ikke længere berettiget til at deltage i træning eller kamp. 
Det betragtes som misligholdelse af medlemsskabet og vil medføre eksklusion.

Deltager et medlem på 2 hold i seniorafdelingen, betaler medlemmet kun kontingent for det dyreste hold.

Man betaler for det hold man spiller på: Er du evt. U19 spiller og spiller senior betales der seniorkontingent 
eller er du U10 spiller og spiller U11, fordi der ikke er noget U10 hold, skal du betale U11 kontingent.

Kontingent betales på det ønskede hold, via punktet betal kontingent


Kontingentet opkræves:


 • Ungdom primo maj for udendørs fodbold i forårssæsonen.
 • Ungdom primo september for udendørs fodbold i efterårssæsonen.
 • Ungdom primo december for indendørs fodbold i vinterhalvåret.
 • Senior primo marts for udendørs fodbold i forårssæsonen.
 • Senior primo september for udendørs fodbold i efterårssæsonen.
 • Senior primo december for indendørs fodbold i vinterhalvåret.

Kontingentsatser:


Der opkræves kontingent 2 gange årligt for udendørs fodbold.

 • 400,- kr. for U6-U10 (Læs nedenstående om nystartede U6 hold).
 • 550,- kr. for U11-U19.                                                                     
 • 700,- kr. for Herresenior.
 • 550,- kr. for Damesenior.
 • 350,- kr. for Old Boys.

        Der opkræves kontingent en gang årligt for indendørs fodbold.

 • 400,- kr. for alle ungdomsspillere. Oktober, november, december, januar, februar og marts.
 • 200,- kr. for alle seniorspillere. November, december og januar.

Nystartede U6 hold, som hvert år startes op i august lige efter sommerferien, betaler 400 kr. for hele efterårssæsonen og hele indendørssæsonen, således de kan komme godt i gang med at spille fodbold. De betaler således kun 1 x 400 kr. i stedet for 2 x 400 kr.

Der bliver pålagt et ekspeditionsgebyr på 100,- kr. ved udsendelse af rykker pga. manglende indbetaling af kontingent.

Al henvendelse fra trænere, spillere eller forældre vedrørende kontingent skal ske til 
HB's Fodboldformand på formandHb@gmail.com

Studenter-/lærlingerabat:
Der ydes ikke studenter- eller lærlingerabat.